ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 3

อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 3

VCD01021A1C1

อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 3

16 275

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 275

ผู้กำกับ/นักแสดง : จีเอ็ม คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

สารคดีอาณาจักรสัตว์โลก ทวีปแอฟริกา ณ อาณาจักรแห่งนี้มันคือผู้ยิ่งใหญ่ เริ่มจากบริเวณที่ราบแทนซาเนียตอนเหนือ ซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงช้าง แรด อยู่รวมกัน ฝูงละมั่งที่มีเขาสีดำอันสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่อาศัยของตัวไวเดอร์มัส ซึ่งสวยงามที่สุดในบรรดากวางแอนติโลปและนับจำนวนได้เป็นล้านตัว

เวลา : 59 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ - ธรรมชาติและความเป็นอยู่ สัตว์ - ทวีปแอฟริกา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1892&code_db=61001