ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 2

อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 2

VCD01020A1C1

อาณาจักรสัตว์โลก ชุดที่ 2

14 156

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 156

ผู้กำกับ/นักแสดง : จีเอ็ม คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

สารคดีอาณาจักรสัตว์โลก อินเดียและอัฟริกา ประเทศอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับสัตว์ป่าอยู่ในตอนกลางของประเทศ ซึ่งที่นี่จะได้พบกับควายเขายาว นกสีสันอันสวยงาม กวางนานาชนิด และเสือเบงกอลแมวที่ใหญ่ที่สุด และทวีปอัฟริกาทวีปที่มีพื้นที่มากที่สุด ซึ่งเป็นอาณาจักรของสิงโต ลิงบาบู และชีวิตใกล้แหล่งน้ำที่รวมของสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ฮิปโปโปเตมัส จระเข้ และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายบนอาณาจักรแห่งนี้

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ - ธรรมชาติและความเป็นอยู่ สัตว์ - อินเดียและอัฟริกา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1891&code_db=61001