ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 4. วัดหาดใหญ่กับการเผยแพร่ธรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 4. วัดหาดใหญ่กับการเผยแพร่ธรรม

VCD01066A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 4. วัดหาดใหญ่กับการเผยแพร่ธรรม

16 119

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 119

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 4. วัดหาดใหญ่กับการเผยแพร่ธรรม

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : วัด - การศึกษา วัด - เผยแพร่ธรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1888&code_db=61008