ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 3. วัด - ปัญญา - พัฒนาคน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 3. วัด - ปัญญา - พัฒนาคน

VCD001065A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 3. วัด - ปัญญา - พัฒนาคน

14 87

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 87

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่องการเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 3. วัด - ปัญญา - พัฒนาคน

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : วัดปัญญา วัด - การศึกษาและการสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1886&code_db=61008