ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน 1. เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน 1. เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต

VCD01055A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน 1. เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต

14 106

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้ชม 106

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ชุดที่ 1 แผ่นที่ 1 เรื่อง ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน ตอน3 เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต นายเอกชัย ปานแม่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้การทำกาแฟโบราณ และสมุนไพรใกล้ตัว เช่น ขิง คำฝอย เก๊กฮวย มะตูม การนำมาแปรรูปผงสำเร็จรูป การใช้อินเตอร์เน็ตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การมีเว็บไซต์แนะนำสินค้าและการสั่งซื้อ

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : แหล่งเรียนรู้ ICT ไอซีที ปฏิรูปเพื่อการเรียนรู้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1870&code_db=61008