ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๕๐ ปี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๕๐ ปี

VCD01042A1C1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๕๐ ปี

14 140

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2020 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เนื้อหา :

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๕๐ ปี

เวลา : 1 ชั่วโมง 1 นาที

คำสำคัญ : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ การเมืองและการปกครอง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1868&code_db=61017