ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
งานศพอาข่า

งานศพอาข่า

VCD01862A1C1

งานศพอาข่า

16 163

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 163

ผู้กำกับ/นักแสดง : กลุ่มชาติพันธุ์และงานพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา :

ประเพณีงานศพอาข่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (แผ่นไม่สมบูรณ์)

เวลา : 32 นาที

คำสำคัญ : ประเพณีงานศพอาข่า อ่าข่า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1861&code_db=61011