ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ตกแต่ง ตึกแถวทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

ตกแต่ง ตึกแถวทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

VCD01830A1C1

ตกแต่ง ตึกแถวทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

16 121

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 121

ผู้กำกับ/นักแสดง : พงศ์สดายุ นาคทอง, เอกพงษ์ ตรีตรง

เนื้อหา :

รวบรวมข้อมูลรายการ อยู่สบาย เกี่ยวกับการตกแต่งตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์เพื่อให้อยู่สบาย

เวลา : 1 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ - ตกแต่ง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1857&code_db=61013