ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ตึ ชาลี ยายกระดูกเหล็ก

คนค้นฅน ตอน ตึ ชาลี ยายกระดูกเหล็ก

VCD01470A1C1

คนค้นฅน ตอน ตึ ชาลี ยายกระดูกเหล็ก

14 122

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 122

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน ตึ ชาลี ยายกระดูกเหล็ก

เวลา : 1 ชั่วโมง 4 นาที

คำสำคัญ : ตึ ชาลี สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1856&code_db=61001