ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ครูอุทุมพร มลพรม ครูสอนพุทธศาสนา

คนค้นฅน ตอน ครูอุทุมพร มลพรม ครูสอนพุทธศาสนา

VCD01466A1C1

คนค้นฅน ตอน ครูอุทุมพร มลพรม ครูสอนพุทธศาสนา

14 135

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 135

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน ครูอุทุมพร มลพรม ครูสอนพุทธศาสนา 

เวลา : 1 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : ครูอุทุมพร(ครูสอนศาสนาพุทธ) สารคดีคนค้นฅน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1854&code_db=61001