ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนรักบ้าน ชุด สุดยอดบ้านของอาจารย์เชี่ยว

คนรักบ้าน ชุด สุดยอดบ้านของอาจารย์เชี่ยว

VCD01822A1C1

คนรักบ้าน ชุด สุดยอดบ้านของอาจารย์เชี่ยว

16 120

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 120

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

คนรักบ้าน ชุด สุดยอดบ้านของอาจารย์เชี่ยว

เวลา : 1 ชั่วโมง 50 นาที

คำสำคัญ : บ้าน แบบบ้าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1852&code_db=61013