ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บ้านไม่บาน 4 กับอาจารย์เชี่ยว รวมแบบบ้าน 4 แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านไม่บาน 4 กับอาจารย์เชี่ยว รวมแบบบ้าน 4 แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

VCD01821A1C1

บ้านไม่บาน 4 กับอาจารย์เชี่ยว รวมแบบบ้าน 4 แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

14 276

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 276

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

บ้านไม่บาน 4 กับอาจารย์เชี่ยว รวมแบบบ้าน 4 แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : บ้าน แบบบ้าน - 4 แบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบบบ้าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1851&code_db=61013