ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บ้านไม่บาน 3 เรือนไทย 4 ภาค

บ้านไม่บาน 3 เรือนไทย 4 ภาค

VCD01820A1C1

บ้านไม่บาน 3 เรือนไทย 4 ภาค

14 111

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 111

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

รวมเรือนไทย 4 ภาคคือ บ้านไทยเหนือ บ้านไทยใต้ บ้านไทยอีสาน บ้านไทยกลาง

เวลา : 57 นาที

คำสำคัญ : บ้าน แบบบ้าน บ้านไทย 4 ภาค

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1850&code_db=61013