ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บ้านไม่บาน ชุดที่ 8 เรือนภูมิไทยที่สวยที่สุดในซอย

บ้านไม่บาน ชุดที่ 8 เรือนภูมิไทยที่สวยที่สุดในซอย

VCD01827A1C1

บ้านไม่บาน ชุดที่ 8 เรือนภูมิไทยที่สวยที่สุดในซอย

14 170

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 170

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

บ้านไม่บาน ชุดที่ 8 เรือนภูมิไทยที่สวยที่สุดในซอย

เวลา : 1 ชั่วโมง 33 นาที

คำสำคัญ : บ้าน แบบบ้าน แบบบ้าน - เรือนภูมิไทย แบบบ้าน - การออกแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1848&code_db=61013