ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
บ้านไม่บาน ชุดที่ 7 อีโค ดีไซน์สไตล์รีสอร์ท

บ้านไม่บาน ชุดที่ 7 อีโค ดีไซน์สไตล์รีสอร์ท

VCD01825A1C1

บ้านไม่บาน ชุดที่ 7 อีโค ดีไซน์สไตล์รีสอร์ท

14 92

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2020 ผู้ชม 92

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

บ้านไม่บาน ชุดที่ 7 อีโค ดีไซน์สไตล์รีสอร์ท

เวลา : 1 ชั่วโมง

คำสำคัญ : รีสอร์ท - การออกแบบและการสร้าง อีโค ดีไซน์ - การออกแบบและการตกแต่งภายใน รีสอร์ท

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1847&code_db=61013