ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ยาหม่องน้ำหลายสูตร

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ยาหม่องน้ำหลายสูตร

VCD02398A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ยาหม่องน้ำหลายสูตร

14 71

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้ชม 71

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ยาหม่องน้ำหลายสูตร ยาหม่อง เป็นยาทาภายนอกสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ ... หน้ามืด เป็นลม ส่วนประกอบหลักของยาหม่องคือสารระเหยและสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด

เวลา : 36 นาที

คำสำคัญ : ยาหม่องน้ำ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1840&code_db=61013