ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ฤาษีดัดตน ชุดที่ 3

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 3

VCD02351A1C1

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 3

14 122

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้ชม 122

ผู้กำกับ/นักแสดง : แชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์

เนื้อหา :

การบริหารกายภาพ รวม 5 ท่าคือ ท่าคุกเข่า ชันเข่า ท่านั่งยองๆ ท่านั่งห้อยขา ท่านั่งเหยียดสองขา ท่านั่งเหยียดขาข้างเดียว ท่านั่งกระเหย่ง

เวลา : 59 นาที

คำสำคัญ : ฤาษีดัดตน กายบริหาร กายภาพบำบัด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1838&code_db=61015