ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ฤาษีดัดตน ชุดที่ 2

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 2

VCD02350A1C1

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 2

17 96

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : แชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์

เนื้อหา :

การบริหารกายภาพ รวม 4 ท่าคือ ท่านั่งขัดสมาธิ ท่านั่งแบะขา ท่านั่งคุกเข่า ท่าคู้เข่า ชันเข่า

เวลา : 51 นาที

คำสำคัญ : ฤาษีดัดตน กายบริหาร กายภาพบำบัด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1837&code_db=61015