ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ฤาษีดัดตน ชุดที่ 1

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 1

VCD02349A1C1

ฤาษีดัดตน ชุดที่ 1

17 115

เผยแพร่เมื่อ 06-02-2020 ผู้ชม 115

ผู้กำกับ/นักแสดง : แชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์

เนื้อหา :

การบริหารกายยภาพ รวม 5 ท่าคือ ท่านั่ง ท่าพับเท้า ท่านั่งพับเพียบไข้วขา ท่าคุกเข่าราบ ท่านั่งขัดสมาธิ

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : ฤาษีดัดตน กายบริหาร กายภาพบำบัด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1836&code_db=61015