ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน กอดมหัศจรรย์สัมผัส

จุดเปลี่ยน ตอน กอดมหัศจรรย์สัมผัส

VCD02560A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน กอดมหัศจรรย์สัมผัส

16 136

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2020 ผู้ชม 136

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน กอดมหัศจรรย์สัมผัส

เวลา : 44 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน สัมผัสกอด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1830&code_db=61001