ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
อพาร์ตเมนต์+คอนโดมิเนี่ยมพอเพียงกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 5

อพาร์ตเมนต์+คอนโดมิเนี่ยมพอเพียงกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 5

VCD02047A1C1

อพาร์ตเมนต์+คอนโดมิเนี่ยมพอเพียงกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 5

16 178

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2020 ผู้ชม 178

ผู้กำกับ/นักแสดง : ภัทรพล เวทยสุภรณ์

เนื้อหา :

อพาร์ตเมนต์+คอนโดมิเนี่ยมพอเพียงกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 5

เวลา : 1 ชั่วโมง 46 นาที

คำสำคัญ : คอนโดมิเนี่ยม - การตกแต่ง อพาร์ตเมนต์ - การตกแต่ง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1829&code_db=61013