ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ตกแต่งตึกแถวและทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

ตกแต่งตึกแถวและทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

VCD02046A1C1

ตกแต่งตึกแถวและทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

16 100

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2020 ผู้ชม 100

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอกพงษ์ ตรีตรง, เวทิต โชควัฒนา, กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์

เนื้อหา :

ตกแต่งตึกแถวและทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่

เวลา : 1 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : ทาวน์เฮ้าส์ การตกแต่งภายใน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1828&code_db=61013