ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ

DVD00009A1C1

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ

14 88

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2020 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ

เวลา : 13 นาที

คำสำคัญ : สถานประกอบการ - การจัดการศึกษา ปฏิรูปการศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1825&code_db=61008