ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 4 การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน/ครูคนแรกของลูก/อ่านนิทานให้ลูกฟัง

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 4 การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน/ครูคนแรกของลูก/อ่านนิทานให้ลูกฟัง

DVD00007A1C1

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 4 การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน/ครูคนแรกของลูก/อ่านนิทานให้ลูกฟัง

140 85

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2020 ผู้ชม 85

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 4 การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน/ครูคนแรกของลูก/อ่านนิทานให้ลูกฟัง

เวลา : 15 นาที

คำสำคัญ : เยาวชน - การอ่าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1824&code_db=61008