ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย

DVD00003A1C1

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย

16 140

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2020 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุดสารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : ปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1822&code_db=61008