ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สบตาอาเซียน ชุดที่ 1

สบตาอาเซียน ชุดที่ 1

CDA00457A1C1

สบตาอาเซียน ชุดที่ 1

16 126

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2020 ผู้ชม 126

ผู้กำกับ/นักแสดง : ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

เนื้อหา :

รวมบทเพลงอาเซียน 10 เพลง 1. ชัชวาลชเวดากอง 2. อินเล 3. สามล้อมัณฑะเลย์ 4. เพลงรัก ณ ลาว 5. ลั่นทมไทย จำปาลาว 6. มหาศิลานคร 7. เหญอฮานอย 8. โอ้ มะละกา ดาวในอ้อมเรียวแห่งเสี้ยวจันทร์ 10.เพื่อนดาว

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : บทเพลงอาเซียน รวมบทเพลงอาเซียน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1821&code_db=61015