ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Anchor CU-TEP

Anchor CU-TEP

CDA00815A1C1

Anchor CU-TEP

14 144

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2020 ผู้ชม 144

ผู้กำกับ/นักแสดง : สุทิน พูลสวัสดิ์

เนื้อหา :

ซีดีออดิโอมาพร้อมหนังสือเรื่อง Anchor CU-TEP เลขเรียกหนังสือ 428.076 ส779อ

เวลา : 1 ชั่วโมง 57 นาที

คำสำคัญ : ภาษาอังกฤษ - ข้อสอบและเฉลย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1819&code_db=61012