ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
GAME OF THRONES 4 (No media)

GAME OF THRONES 4 (No media)

FDVD00248

GAME OF THRONES 4 (No media)

6

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 6

ผู้กำกับ : อเล็กซ์ เกรฟส์, เจเรมี โพเดสวา

เนื้อหา :

เวลา : 109 นาที

คำสำคัญ : GAME OF THRONES 4

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1794&code_db=61002