ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Risen กำเนิดใหม่แห่งศรัทธา (No media)

Risen กำเนิดใหม่แห่งศรัทธา (No media)

FDVD00092

Risen กำเนิดใหม่แห่งศรัทธา (No media)

4

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2020 ผู้ชม 4

ผู้กำกับ : Joseph Fiennes

เนื้อหา :

ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ เรื่องราวการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ผ่านมุมมองของผู้ที่ไม่มีศรัทา (ในเรื่องคือคลาเวียสนายร้อยโรมันผู้นำพระเยซูไปตรึงกางเขน) Clavius นายร้อยกองทัพโรมัน และนายทหารผู้ช่วย Lucius ได้รับมอบหมายให้ไขความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน และพิสูจน์ข่าวลืออันเหลือเชื่อนี้

เวลา : 108 นาที

คำสำคัญ : Risen กำเนิดใหม่แห่งศรัทธา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1638&code_db=61002