ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 5 Rare Earth : ดาวเคราะห์แห่งชีวิต

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 5 Rare Earth : ดาวเคราะห์แห่งชีวิต

VCD02461A1C1

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 5 Rare Earth : ดาวเคราะห์แห่งชีวิต

2 88

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

  โลกที่รวมไว้ซึ่งหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์ดวงนี้ ทั้งเรื่องราวเมื่อครั้งกำเนิดเป็นโลก เหตุการณ์สำคัญๆ เมื่อครั้งอดีต ชะตากรรมของโลก และความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของดาวเคราะห์ที่สวยงามนี้

เวลา : 51 นาที

คำสำคัญ : Earth ดาวเคราะห์ โลก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1600&code_db=61001