ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 4 Oceans : ผืนมหาสมุทร

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 4 Oceans : ผืนมหาสมุทร

VCD02460A1C1

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 4 Oceans : ผืนมหาสมุทร

127 51

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 51

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 4 Oceans : ผืนมหาสมุทร

เวลา : 51 นาที

คำสำคัญ : Earth มหาสมุทร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1599&code_db=61001