ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 2 Atmosphere : สำรวจชั้นบรรยายกาศ

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 2 Atmosphere : สำรวจชั้นบรรยายกาศ

VCD02458A1C1

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 2 Atmosphere : สำรวจชั้นบรรยายกาศ

190 83

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 83

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

โลกพลังแห่งปฐพี Earth The Power of The Planet ตอน 2 Atmosphere : สำรวจชั้นบรรยายกาศ

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : Earth ชั้นบรรยากาศ - สตราโทสเพียร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1598&code_db=61001