ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

VCD02449A1C1

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

14 109

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 109

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เซ็กส์ เป็นเพียงเรื่องง่ายๆ ได้โดยไม่มีเซ็ก์ สิ่งที่คุณต้องการคือ ผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง และการปลอดปล่อยอารมณ์ราคะอย่างเต็มที่ จากนั้นธรรมชาติจะเป็นผู้จัดการที่เหลือเอง แต่ตอนนี้วิธีนี้กลายเป็นการสร้างมนุษย์แบบล้าสมัยไปแล้วหรือ ในอนาคตเราจะสามารถสร้างมนุษย์ในถังน้ำ สร้างคนที่เหมือนกับเราในห้องทดลอง หรือแม้กระทั่งมีอำนาจในการเปลี่ยนวิถีทางแห่งชะตากรรมทางพันธุกรรมของเรา โดยเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชาย ถ้าจูบเป็นแค่การปล่อยหน่วยพันธุกรรมที่เข้ากันได้ออกมา แล้วอะไรคือจุดมุ่งหมายของการมีเซ็กส์ แล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปหรือไม่

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : ร่างกายมนุษย์ The secret of sex ความลับของเพศ เซ็กส์ เพศ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1597&code_db=61001