ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

VCD02449A1C1

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

91 84

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 84

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 3 – The secret of sex ความลับของเพศ

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : ร่างกายมนุษย์ The secret of sex ความลับของเพศ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1597&code_db=61001