ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นวิศวกร

กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นวิศวกร

VCD02012A1C1

กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นวิศวกร

14 113

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2020 ผู้ชม 113

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง กว่าจะเป็นวิศวกร

เวลา : 1 ชั่วโมง 14 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา วิศวกร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1596&code_db=61001