ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ชีวิตติดเวลา

กบนอกกะลา ตอน ชีวิตติดเวลา

VCD02011A1C1

กบนอกกะลา ตอน ชีวิตติดเวลา

19

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2020 ผู้ชม 19

ผู้กำกับ : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง เวลา ชีวิตติดเวลา

เวลา : 1 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : สารคดีกบนอกกะลา เวลากับชีวิตประจำวัน เวลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1594&code_db=61001