ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทอง

โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทอง

VCD02008A1C1

โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทอง

130 325

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2020 ผู้ชม 325

ผู้กำกับ/นักแสดง : สุจิตต์ วงษ์เทศ

เนื้อหา :

โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทอง

เวลา : 18 นาที

คำสำคัญ : โรคกาฬโรค โรคห่า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1592&code_db=61013