ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วีดีทัศน์การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น เรื่อง ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย

วีดีทัศน์การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น เรื่อง ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย

DVD00166A1C1

วีดีทัศน์การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น เรื่อง ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย

14 90

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2020 ผู้ชม 90

ผู้กำกับ/นักแสดง : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

เนื้อหา :

วีดีทัศน์การสัมมนาวิชาการท้องถิ่น เรื่อง ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส บทบาทท้องถิ่นไทย

เวลา : 5 ชั่วโมง 34 นาที

คำสำคัญ : รางวัลพระปกเกล้า เยาวชนกับชุมชนท้องถิ่น

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1590&code_db=61011