ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน CL ยาชะตากรรมคนไทย

จุดเปลี่ยน ตอน CL ยาชะตากรรมคนไทย

VCD02324A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน CL ยาชะตากรรมคนไทย

16 106

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2020 ผู้ชม 106

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน CL ยาชะตากรรมคนไทย

เวลา :

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน ยา สิทธิบัตร - ยา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1588&code_db=61001