ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
พระราชทานพิธีพระราชทานพิธีเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางสู่พระเมรุ

พระราชทานพิธีพระราชทานพิธีเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางสู่พระเมรุ

DVD00195A1C1

พระราชทานพิธีพระราชทานพิธีเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางสู่พระเมรุ

14 216

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2020 ผู้ชม 216

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะทำงานบันทึกภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื้อหา :

พระราชทานพิธีพระราชทานพิธีเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางสู่พระเมรุ

เวลา : 1 ชั่วโมง 50 นาที

คำสำคัญ : กัลยานิวัฒนานราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง - พระราชทานพิธีเพลิงพระศพ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1582&code_db=61017