ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
มวยไทเก็กการรำพัด

มวยไทเก็กการรำพัด

VCD02056A1C1

มวยไทเก็กการรำพัด

17 108

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2020 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : หม่าจงอี้

เนื้อหา :

การรำไทเก็ก เป็นศิลปะร่ายรำที่ทรงพลังของชาวจีน อันมีท่วงท่า จังหวะ และลีลา ในการขับเคลื่อนร่างกายได้อย่างลงตัวและสวยงาม ยังเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างเยี่ยมยอด

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : มวยไทเก็ก มวยไทเก็ก - รำพัด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1577&code_db=61015