ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน 96 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ

คนค้นฅน ตอน 96 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ

VCD01469A1C1

คนค้นฅน ตอน 96 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ

14 93

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2020 ผู้ชม 93

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน 96 ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ งานคือชีวิต ชิวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน”ถ้อยคำหลักคำสอนของ พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ หรือที่เรียกขานกันจนติดปากว่า “หลวงพ่อปัญญานันทะ” เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี พระผู้มีหลักธรรมคำเทศน์ ข้อคิด ข้อเขียน ที่เปรียบประดุจแสงสว่างแห่งดวงประทีป

เวลา : 1 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน ธรรมะในชีวิตประจำวัน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ - 96 ปี ชีวิตเพื่องานและงานเพื่อธรรมะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1573&code_db=61001