ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทศบารมี

ทศบารมี

DVD00185A1C1

ทศบารมี

14 129

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2020 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : ฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเศก

เนื้อหา :

ทศบารมี ละครชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบทสัมภาษณ์นักแสดง รวม 10 ตอนคือ 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนกขัมมะบารมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยะบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมี 10. อุเบกขาบารมี

เวลา : 8 ชั่วโมง 17 นาที

คำสำคัญ : ละคร ทศบารมี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1572&code_db=61010