ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนดลใจ

คนดลใจ

DVD00184A1C1

คนดลใจ

14 123

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2020 ผู้ชม 123

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เนื้อหา :

รายการสารคดีสะท้อนคุณค่าและความงดงามแห่งชีวิต บันทึกเรื่องราวของคนดลใจหรือบุคคลดีเด่นในด้านสาขาอาชีพต่างๆ รวม 25 คน เช่น นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท นายประวีณ ณ นคร ต้นแบบข้าราชการผู้อุทิศชีวิตให้กับงาน นายสังคม ทองมี ครูศิลปะ...ผู้วาดจิตรกร นายประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้ไร้วุฒิการศึกษา แต่ไม่ไร้ปัญญา วนิษา เรช (หนูดี) ผู้ไขกุญแจสมอง... อัจฉริยะสร้างได้ด้วยความมุ่งมั่น และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้นำธรรมะ... มายกระดับจิตใจในการพัฒนาคน

เวลา : 15 ชั่วโมง 16 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนดลใจ บุคคลดีเด่น

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1570&code_db=61011