ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน บุษบา พฤกษา อลังการพืชสวนโลก

กบนอกกะลา ตอน บุษบา พฤกษา อลังการพืชสวนโลก

VCD02294A1C1

กบนอกกะลา ตอน บุษบา พฤกษา อลังการพืชสวนโลก

14 104

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2020 ผู้ชม 104

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง บุษบา พฤกษา อลังการพืชสวนโลก

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : พืชสวน มหกรรมพืชสวนโลก สารคดีกบนอกกะลา พืช

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1565&code_db=61001