ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน สื่อเสียงกำลังสูญ บันทึกที่เลือนหาย

กบนอกกะลา ตอน สื่อเสียงกำลังสูญ บันทึกที่เลือนหาย

VCD02289A1C1

กบนอกกะลา ตอน สื่อเสียงกำลังสูญ บันทึกที่เลือนหาย

14 89

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2020 ผู้ชม 89

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง สื่อเสียงกำลังสูญ บันทึกที่เลือนหาย

เวลา : 43 นาที

คำสำคัญ : เครื่องเสียง เครื่องบันทึกเสียง สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1563&code_db=61001