ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีภาพและเสียงเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระเจ้าแผ่นดิน

สารคดีภาพและเสียงเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระเจ้าแผ่นดิน

VCD00736A1C1

สารคดีภาพและเสียงเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระเจ้าแผ่นดิน

1,533 138

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 138

ผู้กำกับ/นักแสดง : หออัครศิลปิน

เนื้อหา :

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระผนวช พระราชกรณียกิจในประเทศ พระราชกรณียกิจต่างประเทศ กษัตริย์นักพัฒนา อัครศิลปิน และพระบรมราชวงค์

เวลา : 44 นาที

คำสำคัญ : ในหลวง ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470 - พระราชประวัติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1559&code_db=61017