ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วีดีโอเพลง ชุด ทรงพระเจริญ

วีดีโอเพลง ชุด ทรงพระเจริญ

VCD00735A1C1

วีดีโอเพลง ชุด ทรงพระเจริญ

14 181

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 181

ผู้กำกับ/นักแสดง : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

เนื้อหา :

บทเพลงความรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหัวใจแห่งการต่อสู้ชีวิต เช่น ทรงพระเจริญ ไกล.......กังวล คนดีอย่าให้เสื่อม และไตรรงค์ธงไทย

เวลา : 38 นาที

คำสำคัญ : บทเพลง - แห่งความรักและความภักดี รวมวีดีโอบทเพลงทรงพระเจริญ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1556&code_db=61017