ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีคิดได้ไง

สารคดีคิดได้ไง

DVD00175A1C1

สารคดีคิดได้ไง

14 111

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2020 ผู้ชม 111

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สารคดีคิดได้ไง รวม 33 ตอน

เวลา : 1 ชั่วโมง 32 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคิดได้ไง - รวมเรื่อง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1552&code_db=61008