ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Business Chinese ทางลัดสู่ธุรกิจจีน

Business Chinese ทางลัดสู่ธุรกิจจีน

DVD00170A1C1

Business Chinese ทางลัดสู่ธุรกิจจีน

14 261

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2020 ผู้ชม 261

ผู้กำกับ/นักแสดง : I Mage Group, I M Book

เนื้อหา :

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง ทางลัดสู่ธุรกิจจีน เลขเรียกหนังสือ 495.1 บ226ท รวมบทสนทนาและสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกพูดภาษาจีนกลางได้อย่างมั่นใจในการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นทางการ มีเนื้อหารวม10 บทคือ 1. แนะนำการออกเสียงภาษาจีน 2. กำหนดการเดินทาง 3. พบกันอย่างเป็นทางการ 4. ก้าวแรกในการเจรจา 5. เจรจาต่อรองราคา 6. วิธีการชำระเงิน 7. ประกันภัย 8. บรรจุภัณฑ์ 9. การขนส่งสินค้า 10. ลงนามในสัญญา

เวลา : 4 ชั่วโมง 35 นาที

คำสำคัญ : ภาษาจีนกลาง - บทสนทนาและวลี ภาษาจีนกลาง - ธุรกิจ ภาษาจีนกลาง - การใช้ภาษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1550&code_db=61012