ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการธรรมะผ่านดาวเทียม

รายการธรรมะผ่านดาวเทียม

VCD01864A1C1

รายการธรรมะผ่านดาวเทียม

14 117

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา :

รายการธรรมะผ่านดาวเทียม

เวลา : 1 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : ธรรมะ ธรรมะ - ผ่านดาวเทียม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1544&code_db=61010